บริการของเรา

“เพลย์โต” ให้บริการบำบัดทางด้านจิตวิทยาสำหรับทุกเพศทุกวัย ผ่านถาดทราย ตัวต่อ ของเล่นต่างๆ และศิลปะสร้างสรรค์ โดยนักจิตวิทยาและนักบำบัดผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านจิตบำบัดผ่านการเล่น (Therapeutic Play) มาโดยเฉพาะ

PLAYTO Workshops
ครูโบนัสบรรยายให้ความรู้และจัดทำ Workshop โดยสามารถดูรายละเอียดหัวข้อตามข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ

หัวข้อสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

1. Unconditional Parenting: Principles and Practices 

 – Understanding unconditional parenting

 – Practical steps to implement unconditional parenting at home

2Managing Challenging Behaviorsin Children

 – Techniques to handle defiant behavior and selective mutism

 – Strategies to reduce sibling rivalry and stress at home

3. Promoting Self-Esteem and Confidence in Children 

 – Recognizing and nurturing children’s strengths 

 – Addressing and overcoming low self-esteem

4. Balancing Attention Among Siblings

 – Effective time management and engagement strategies

 – Ensuring each child feels valued and heard

หัวข้อสำหรับโรงเรียน/สถานศึกษา

1. Behavior Management in the Classroom

– Effective classroom management techniques

– Approaches to handle challenging behaviors

2. Building Resilience and Emotional Well-Being in Students 

– Activities and programs to promote emotional health 

– Addressing stress and anxiety in school settings

3.Promoting Mental Health in Children and Adolescents 

– Understanding mental health challenges in youth 

– Strategies for early identification and support

Scroll to Top