มาทำความรู้จักกับ Selective Mutism กัน

เด็กๆ ที่พูดคุยได้ปกติที่บ้าน แต่ไม่ยอมพูดที่โรงเรียน หรือเวลาต้องเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆ แบบนี้เด็กๆ มีปัญหาอะไรนะ? แล้วจะช่วยเด็กๆ ได้ยังไงบ้าง?
Selective Mutism เป็นอาการที่เด็กไม่พูดเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป แต่เมื่ออยู่ที่บ้านหรือที่คุ้นเคยก็สามารถพูดจาได้ปกติ พ่อแม่อาจจะสังเกตุได้หลังจากที่น้องๆ เข้าโรงเรียนไปแล้ว เด็กกลุ่มนี้ไมไ่ด้มีปัญหาทางด้านพัฒนาการ หากแต่พวกเค้ามีความอ่อนไหว ทำให้เกิดความเครียดเมื่อมีเกิดความเปลี่ยนแปลง

เราจะช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ได้อย่างไร สามารถรับชมในคลิปได้เลยค่ะ

#selectivemutism #playtotherapy #playtherapy

Scroll to Top